<3


vem sa att jag var rädd? vem sa att jag behövde en hand? vem gav mig en kniv?
Allt blev som en lek för dig, men inte för mig,
jag vet vad jag gör och vem jag är, och du ska veta att jag tusen hemlisar bär,